"בתחילה היו רוחצין (בשבת), ב[מים] חמין שהוחמו מערב שבת, התחילו הבלנין להחם חמין בשבת, אסרו להן את החמין וכו' " (מסכת שבת מ: ). וכתב רבינו הרמב"ם (שבת פכ"ב ה"ב):"מפני מה אסרו חכמים להכנס במרחץ בשבת, מפני הבלנין שהיו מחימין מים בשבת ואומרים מערב שבת הוחמו, לפיכך גזרו שלא...

שאלה: האם מברכים "שבע ברכות" רק בנכחות החתן והכלה?

תשובה:

  1. למעשה, מברכין שבע ברכות בכל מקום שהחתן והכלה נמצאים, ואפילו החתן לבדו,  ובפרט בזמנינו שאין מקום קבוע לשמחה, ואדרבא בבית הזוג אין נמצאים כלל.

  2. נתקבצו אנשים לסעודת שבע ברכות, אך בשל תקלה החתן והכלה ולא הגיעו...

  1. קטן אינו חייב במצוות, לפי שאינו בן דעת, עד שיגדיל ויגיע לגיל שלש עשרה שנים ויום אחד ויהיה בו סימן בגרות. אבל אביו חייב ללמדו תורה ולהרגילו בקיום המצוות כבר בקטנותו.

  2. כתב רבינו הרמב"ם (תלמוד תורה פ"א ה"א):"..קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר (דברים יא,יט) 'ולמדתם א...

רבים טועים לחשוב, ע"פ המפורסם בתוית הבקבוקים (כמו בשאר ענייני העולם, נפתים אחר הפירסומת...), ש"יין לקידוש" הוא היין הכשר והמתאים ביותר לקידוש, ולא היא, ונבאר דעתינו בקיצור.

במסכת בבא בתרא (צ"ז:(" אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך...

אסרו חכמים להשמש בתרופה בשבת, גזירה שמא ישחק סממנים (מלאכת טוחן).

מטעם זה, אסור להתעמל או לעשות מסז', באו

פן שיתייגע ויזיע, שהזיעה היא סוג של רפואה. אבל בנחת מותר.

לפיכך, הצריך להתעמל לבריאותו, מותר בשבת, אך לא באופן שיגיע לידיזיעה,. וכן מותר לעשות מסז' לרפואה בנחת.

חולה-ש...

המשך סדרת השיעורים של הרב אהרן בדיחי שליט"א, בספרו של המהרל מפראג- נתיבות עולם 

שיעור מרתק בספרו של המהר"ל מפראג, נתיב העבודה. על כוחה של תפילה, ועל הדרך שבה ניסה בלעם להשתמש בכוחה של עבודת ה', נגד עם ישראל

בפרשיות השבוע אנו קוראים על משה, שגדל כנסיך מצרי מורם מעם בביתו של פרעה, לכאורה לא היה חסר לו דבר להשאר במגדל השן ככל בני המלוכה.

אבל משה יוצא לראות בסבלות אחיו העבדים, למרות רום מעמדו הוא חש בכאבם, הולך להתבונן וללמוד את הפרטים הקטנים, את סבלות הפרט, וכך הוא הולך וגדל...

שיעורו מרתק מפי הרב אהרן בדיחי, רב העיר אבן יהודה\

השיעור עוסק בענין משמעותו של בית הכנסת והתפילה בכלל

צפיה מהנה!

Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

כל המאמרים

המועצה הדתית אבן יהודה | כתובת: אסותא 4 ת"ד: 37 | טלפון: 09-7790299 / 09-8997127 (מענה טלפוני 24 שעות) פקס: 09-8995174

שעות קבלת קהל: א' - ה' 8:30-12:00 (תתכן גמישות בשעות ולכן יש לתאם מראש)

כתובת אימייל rabanutey@gmail.com

עיצוב האתר: עטרה גולדפישר - עיצוב גרפי