1. קטן אינו חייב במצוות, לפי שאינו בן דעת, עד שיגדיל ויגיע לגיל שלש עשרה שנים ויום אחד ויהיה בו סימן בגרות. אבל אביו חייב ללמדו תורה ולהרגילו בקיום המצוות כבר בקטנותו.

  2. כתב רבינו הרמב"ם (תלמוד תורה פ"א ה"א):"..קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר (דברים יא,יט) 'ולמדתם א...

רבים טועים לחשוב, ע"פ המפורסם בתוית הבקבוקים (כמו בשאר ענייני העולם, נפתים אחר הפירסומת...), ש"יין לקידוש" הוא היין הכשר והמתאים ביותר לקידוש, ולא היא, ונבאר דעתינו בקיצור.

במסכת בבא בתרא (צ"ז:(" אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך...

20/02/2018

מרדכי היהודי- האם העסקנות הפוליטית היא חיובית? כיצד פעל מרדכי בדרך הפוליטיקה בשושן?

שיעורו של הרב אהרן בדיחי, על מרדכי היהודי והמשמעות של הנהגה פוליטית בדרך של תורה

אסרו חכמים להשמש בתרופה בשבת, גזירה שמא ישחק סממנים (מלאכת טוחן).

מטעם זה, אסור להתעמל או לעשות מסז', באו

פן שיתייגע ויזיע, שהזיעה היא סוג של רפואה. אבל בנחת מותר.

לפיכך, הצריך להתעמל לבריאותו, מותר בשבת, אך לא באופן שיגיע לידיזיעה,. וכן מותר לעשות מסז' לרפואה בנחת.

חולה-ש...

Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

כל המאמרים

המועצה הדתית אבן יהודה | כתובת: אסותא 4 ת"ד: 37 | טלפון: 09-7790299 / 09-8997127 (מענה טלפוני 24 שעות) פקס: 09-8995174

שעות קבלת קהל: א' - ה' 8:30-12:00 (תתכן גמישות בשעות ולכן יש לתאם מראש)

כתובת אימייל rabanutey@gmail.com

עיצוב האתר: עטרה גולדפישר - עיצוב גרפי