רבים טועים לחשוב, ע"פ המפורסם בתוית הבקבוקים (כמו בשאר ענייני העולם, נפתים אחר הפירסומת...), ש"יין לקידוש" הוא היין הכשר והמתאים ביותר לקידוש, ולא היא, ונבאר דעתינו בקיצור.

במסכת בבא בתרא (צ"ז:(" אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך...

שיעורו מרתק מפי הרב אהרן בדיחי, רב העיר אבן יהודה\

השיעור עוסק בענין משמעותו של בית הכנסת והתפילה בכלל

צפיה מהנה!

בבית שני כשמלכי יון, גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם, והעמידו מלך מן הכהנים וחזר...

Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

כל המאמרים

המועצה הדתית אבן יהודה | כתובת: אסותא 4 ת"ד: 37 | טלפון: 09-7790299 / 09-8997127 (מענה טלפוני 24 שעות) פקס: 09-8995174

שעות קבלת קהל: א' - ה' 8:30-12:00 (תתכן גמישות בשעות ולכן יש לתאם מראש)

כתובת אימייל rabanutey@gmail.com

עיצוב האתר: עטרה גולדפישר - עיצוב גרפי