סגירת מקווה נשים

החל מה - 1.4.20 מקווה הנשים ביישוב לא יהיה פעיל לרגל שיפוצים

למשך כ - שלושה חודשים.

עדכון יינתן במועד פתיחת המקווה מחדש.

המאמרים הבאים
כל המאמרים