top of page

טקס החלפת מפקד מרחב שרון- ברכת הרב:

בפרשיות השבוע אנו קוראים על משה, שגדל כנסיך מצרי מורם מעם בביתו של פרעה, לכאורה לא היה חסר לו דבר להשאר במגדל השן ככל בני המלוכה.

אבל משה יוצא לראות בסבלות אחיו העבדים, למרות רום מעמדו הוא חש בכאבם, הולך להתבונן וללמוד את הפרטים הקטנים, את סבלות הפרט, וכך הוא הולך וגדל כמנהיג, אשר בסופו של דבר מקבל מאלוקים את המשימה להוציא את עם ישראל ממצרים, בכוח אמונתו באדם ובכוח מנהיגותו הוא הופך חברה של עבדים לעם לאומי, המשתוקק להתקדם להתפתח ולהתעלות ברוחניות ובגשמיות

תת ניצב שמעון לביא, זכור בתקופת כהונתו כמפקד המרחב, בתור קצין קשוח הדורש סדר והקפדה, אך יחד עם זאת בעל לב ונשמה טובה. בעל דרגה גבוה אך רגיש ומסור לכל פקודיו, ובכוח מנהיגותו הוא מוביל את שוטרי ושוטרות היחידה לשיאים חדשים בכל התחומים, במקצועיות וביעילות.

שמעון הצליח במנהיגותו ובמקצועיותו ללכד מאחוריו מערכת משומנת מקצועית וחדורת שליחות

אנו מאחלים לתת ניצב אבי ביטון, המפקד הנכנס, שיזכה לתרום מאישיותו המיוחדת ומהמקצועיות שלו לקידום השיטור האיכותי והמוצלח במרחב, לחיבור בין כל הגורמים השותפים כאן, אזרחים ושוטרים , אנשי חברה ואנשי ביטחון, וביחד להמשיך ולבנות משטרה שתהיה מופת למנהיגות, לאחריות ואכפתיות לתושבים.

ברכה והצלחה

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page