top of page

מרדכי היהודי- הפוליטיקה היהודית בשושן

מרדכי היהודי- האם העסקנות הפוליטית היא חיובית? כיצד פעל מרדכי בדרך הפוליטיקה בשושן?

שיעורו של הרב אהרן בדיחי, על מרדכי היהודי והמשמעות של הנהגה פוליטית בדרך של תורה

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page