top of page

תנחומינו למורנו ורבנו הרב אהרן בדיחי שליט"א

המועצה הדתית ותושבי אבן יהודה, שולחים את תנחומיהם למורינו ורבינו הרב אהרן בדיחי שליט"א, לפטירתו של אביו ר' חיים בדיחי ז"ל.

יהי רצון שלא תדעו עוד צער...

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page