top of page

חג עצמאות שמח!

המועצה הדתית והרבנות הראשית אבן יהודה מאחלת לכל בית ישראל- חג עצמאות שמח!

לרגל יום העצמאות ה70 של מדינת ישראל, נתברך כולנו בברכה לזכות :

"כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון"

אמן ואמן!

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page