top of page

מערת המכפלה

נסיעה משותפת עם תושבי אבן יהודה והרב אהרן בדיחי שליט"א למערת המכפלה שבחברון, הרב התפלל להצלחת תושבי המקום, ולומדי בית המדרש מכל הגוונים.

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page