מערת המכפלה

נסיעה משותפת עם תושבי אבן יהודה והרב אהרן בדיחי שליט"א למערת המכפלה שבחברון, הרב התפלל להצלחת תושבי המקום, ולומדי בית המדרש מכל הגוונים.

המאמרים הבאים
כל המאמרים