• Facebook Social Icon
  • ערוץ הסרטונים שלנו

קבלת קהל:

ימים א,ב,ג,ה:

8:30-12:00

יום ד:

15:00-18:00

"בתחילה היו רוחצין (בשבת), ב[מים] חמין שהוחמו מערב שבת, התחילו הבלנין להחם חמין בשבת, אסרו להן את החמין וכו' " (מסכת שבת מ: ). וכתב רבינו הרמב"ם (שבת פכ"ב ה"ב):"מפני מה אסרו חכמים להכנס במרחץ בשבת, מפני הבלנין שהיו מחימין מים בשבת ואומרים מערב שבת הוחמו, לפיכך גזרו שלא יכנס אדם למרחץ בשבת,...

Please reload

רבנות אבן יהודה בראשות הרב אהרן בדיחי, שמה לה למטרה להיות כתובת מאירת פנים ונעימה, שתיתן מענה לכל צורך יהודי, רוחני והלכתי במושבה. ומתוך רצון לאחד ולחבר את כלל הקהילות באבן יהודה בדרך מסורת ישראל.
בראש המועצה הדתית עומד מר שמואל שיר, אשר פועל לממש חזון זה ולספק לציבור אבן יהודה שירותים קהילתיים זמינים נוחים ומהירים במשך כל ימות השנה.

המועצה הדתית אבן יהודה | כתובת: אסותא 4 ת"ד: 37 | טלפון: 09-8997127 (מענה טלפוני 24 שעות) פקס: 09-8995174

שעות קבלת קהל: 8:30-12:00, בימי רביעי 15:00-18:00 (תתכן גמישות בשעות ולכן יש לתאם מראש)

עיצוב האתר: עטרה גולדפישר - עיצוב גרפי