הצהרת נגישות

משרדי המועצה הדתית:

נגישות חלקית

חניית נכים 

נעשה בימים אלה סקר נגישות על מנת לקדם את הנושא

 

מקווה נשים:

נגישות חלקית

המקווה לא פעיל כיום (בשיפוץ)

מקווה נשים בנגישות מלאה- ניתן לפנות לרבנות בנתניה.

בית העלמין:

נגישות חלקית

חניה מוסדרת, מעברים מותאמים,

נעשה בימים אלה סקר נגישות על מנת לקדם את הנושא