top of page

איכות השירות: 92% מרוצים מהרישום לנישואין

דו"ח איכות השירות הממשלתי לציבור של רשות התקשוב, המודד את רמת השירות הממשלתי, דירג את סניפי רישום הנישואין במועצות הדתיות במקום הראשון בקטגוריית שביעות רצון כללית מרמת השירות (92%), מבין עשרות משרדי ממשלה ויחידות סמך שנבחנו בסקר.

צילום: shutterstock

בולטת במיוחד באיכות ורמת השירות הייתה המועצה הדתית בתל אביב, עם ממוצע גבוה שניתן על ידי הזוגות הנרשמים לנישואין בעיר, בפרמטר של קלות ויעילות תהליך הרישום.

משרדים ויחידות נוספות שדורגו במקומות גבוהים בקטגוריות השונות הינם רשות התאגידים (91%) הרשות לזכויות ניצולי שואה (90%), המשרד לשירותי דת, משרד הביטחון, משטרת ישראל, משרד הקליטה והמוסד לביטוח לאומי.

הסקר המקיף נמדד במשך תקופה ארוכה על ידי תצפיות ומדידת זמני קבלת השירות הפרונטלי, סקרי שביעות רצון וראיונות שטח עם לקוחות שנערכו על ידי סוקרי רשות התקשוב הממשלתית. הסוקרים בדקו בין השאר את חווית הביקור בסניף, משך זמן ההמתנה בתור, רמת הטיפול בפניות, מקצועיות העובדים ויעילות התהליך.

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page