top of page

כיצד ניסה בלעם הרשע לשכנע את אלוקים?

שיעור מרתק בספרו של המהר"ל מפראג, נתיב העבודה. על כוחה של תפילה, ועל הדרך שבה ניסה בלעם להשתמש בכוחה של עבודת ה', נגד עם ישראל

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page