top of page

הנחיות התגוננות

תושבים יקרים לאור המצב במדינה הננו נדרשים להתארגנות מתאימה גם בבתי הכנסת ובכל מקומות ההתכנסות כגון שיעורי תורה קבועים בריתות ול"ע לוויות וניחום אבלים. א .ככלל להימנע ממגע לא הכרחי כגון נתינת יד וק"ו נישוק - כדאי לחזור למנהג המקורי הרכנת הראש עם יד על הלב (תרתי משמע). ב .גם חפצי קדש ניתן לנשק מרחוק כנהוג. ג .לאוורר את בתי הכנסת שאר מקומות כינוס- לפתוח חלונות בפרט בזמן ההתכנסויות. בבורא עולם נשים מבטחינו ותפילתינו שיסיר מאיתנו כל נגע ומחל ה וישלח רפואה שלימה לכלל חולי עמו ישראל ולכל שאר חולי העולם. כתב רבינו הרמב"ם : .."שבזמן שתבוא צרה..ידעו הכל ,שבגלל מעשיהם הורע להם .....וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם : אבל אם יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו ,ומקרה הוא , הרי זו דרך אכזריות ,ותגרום להם להמשיך להדבק במעשיהם ,ותוסיף הצרה ועוד צרות אחרות"... ע"כ זה הזמן לחשבון נפש פרטי , אך בעיקר צבורי- במעגלים השונים- להוסיף באהבה ואחווה וסיוע הדדי בכל הנדרש. ניתן להתקשר בכל עת הרב אהרן בדיחי -052-2357200

המאמרים הבאים
כל המאמרים
bottom of page